1

عسل گون اصل مراغهاصلAstragalus Honey

News Discuss 
رنگ عسل طبیعی به منابع شهد و عسلک آن، خاک، رطوبت و فصلی که گیاهان تامین کننده عسل در آن منطقه رشد کرده اند و نحوه فرآوری و ذخیره سازی آن بستگی دارد. در حالی که بستهبندی عسل درون شیشه بوسیله برخی افراد ترجیح داده میشود، بطوری که شیشه http://landen1jp58.is-blog.com/15121915/قیمت-روز-عسل-گون-تبریز

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story