1

اصول اساسی عزت نفس عزت نفس

News Discuss 
عزت نفس از موقعیتی به موقعیت دیگر، از روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت متفاوت است. برخی از افراد با دوستان و همکاران احساس آرامش و مثبتی می‌کنند، اما با غریبه‌ها احساس ناراحتی و خجالت می‌کنند. ما را از انجام کاری منصرف کنند و یا به انجام آن کار تشویق کنند، وقتی تناسب‌اندام https://shane60360.luwebs.com/17432761/ترفند-هوشمندانه-عزت-نفس-که-هیچکس-درباره-آن-بحث-نمی-کند-عزت-نفس

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story